Probíhající projekty

Medzinárodní projekt Erasmus+
Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222

Název / Title:
Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód / Comprehensive Multiprofessional Approach to the Treatment of Patients focusing on the Use
Less Frequent Methods

Link na všechny informace týkající se probíhajícího projektu: https://www.akupunktura.sk/granty/

Link na webovou stránku k výsledkům projektu - Kompendium v knižní podobě - možnost objednání a elektronicky ke stažení

Linky ke stažení : https://www.acuclinic.eu/ecompendium/

Propagace a možnost přihlášení do mezinárodního kurzu vytvořeného díky našemu projektu.

linky ke stažení: https://www.akupunktura.sk/menej-frekventovane-metody-v-akupunkture-a-v-komplexnej-medicine/


Záznam z online konference k nalezení zde:


2020-2022: Mezinárodní projekt Erasmus+ Strategické partnerstvá pro inovace/International project Erasmus+ Strategic partnerships for innovations

Název/Title:

Komplexní multiprofesionálny přístup k léčbě pacientů se zameraním na použití méně frekventovaných metod

Comprehensive Multiprofessional Approach to the Treatment of Patients focusing on the Use Less Frequent Methods

Hlavní řiešitel a koordinátor projektu/Main investigator and coordinator of the project :                   Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s. r. o. Šamorín - poskytovatel zdravotní péče, vědecko-výzkumné centrum, vzdělávací organizace/health care provider, scientific-research center and education institution - www.akupunktura.sk

Spoluriešitelé a projektoví partneř:

   Sonic Age, Ltd. Keswick, Veľká Británia - vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a               vzdelávacia ustanovizeň/scientific research center, device manufacturer and education provider     - www.cymascope.com 

   Dynamické obchodní služby, s. r. o. Praha, Česká republika - vedecko-výskumné centrum,               výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň/scientific-research center, device manufacturer and education provider - www.dossro.cz

   Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská republika - štátna univerzita,                     vedecko-výskumné centrum a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/state university,                         scientific-research center and healt care provider - www.szu.sk

Projekt se realizuje s podporou programu Erasmus+ 

Více informací: 

Linky na slovenskou a anglickou prezentáci v pdf (zkrátené verze):

Program Erasmus+ Strategické partnerstvá pro inovace byl prezentován také na "dnech zdraví" ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami.


FOTOGALERIE Z PŘEDNÁŠEK K COMPENDIU


Leaflety propagace projektu.

Dynamické obchodní služby, s. r. o., Staroměstské náměstí 17, Praha 1, 11000, +420 776 226 988

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!